Náš tým

V Podkovce pracují skvělí zubaři s dlouholetou praxí v ČR i zahraničí

MUDr. JAN DUBA
  Vzdělání:
 • 2004 - absolvent stomatologie na 1. lékařské fakultě University Karlovy v Praze. Specializace v oboru záchovné stomatologie se zaměřením na estetiku.
  Profesní zkušenosti:
 • 2011 –Dentální centrum Podkovka v Praze 4
 • 2009-2011 – otevřel a provozoval vlastní stomatologickou praxi v Praze 2
 • 2005-2009 – pracoval jako zubní lékař na stomatologickém oddělení kliniky Asklepion v Praze
 • 2004-2005 - pracoval jako zubní lékař v soukromé stomatologické ordinaci v Praze
MUDr. JAN ŠPILLER
  Vzdělání:
 • 2003 – absolvent stomatologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializace v oboru implantologie a dentoalveolární chirurgie.
  Absolvent řady kurzů, přednášek a kongresů u nás i v zahraničí:
 • EAO Barcelona 2007
 • AAID San Diego 2008
 • AAID Boston 2010
 • International Expert Symposium
    All Ceramics meets Implant Esthetics, Berlin 2012
 • EAO, Kodaň 2012
 • Competence in Esthetics 2012 Zagreb
 • ČADE, PDD, ČES, IKČR, LASAK, STRAUMANN a další - ČR
  Profesní zkušenosti:
 • 2011 – Dentální centrum Podkovka
 • 2005–2011 – stomatologické oddělení kliniky Asklepion v Praze a Karlových Varech / 2010-2011- zástupce primáře.
 • 2003–2005 – soukromá ordinace MUDr. Marie Pekárkové.
  Členství:
 • Česká akademie dentální estetiky
 • Implantologický klub ČR
 • American Academy for Implant Dentistry
 • ITI-International Team for Implantology
MUDr. DANIEL ŠOUREK
  Vzdělání:
 • 2004 – absolvent stomatologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se zejména na mikroskopickou endodoncii a estetiku ve stomatologii.
  Profesní zkušenosti:
 • 2011 – Dentální centrum Podkovka
 • 2010–2011 – soukromá stomatologická praxe v Praze 2
 • 2004–2010 – stomatologické oddělení kliniky Asklepion v Praze
  Absolvent řady odborných kurzů, přednášek a kongresů v ČR i zahraničí.
MUDr. Jana Sedláčková
  Vzdělání:
 • 2008 - absolvent stomatologie na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 02-06 /2007 - Universitat Rostock , studium zubního lékařství
  Profesní zkušenosti:
 • 2009 - 2012 - Centrum zubní péče DENTAKTIV s.r.o.
 • 2012- současnost - soukromá zubní ordinace se zaměřením na mikroskopickou endodoncii a reendodoncii- Usmějte se, Praha
 • 2017-2018 – Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie VFN a 1.LF UK, Praha
  Absolvent řady kurzů, přednášek a kongresů se zahraničními přednášejícími:
 • Competence in Esthetics , Budapest 2011
 • Klinika dr.Hesse, Knittelfeld, Rakousko 2011
 • ESMD Berlin 2012
 • Pravidelné kongresy PDD, Promikro, ČES, ČADE…
MDDr. Jaroslav Jumr
  Vzdělání:
 • 2014 – absolvent Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, obor zubní lékařství.
 • absolvent oboru Zubní technik (VZŠ a SZŠ Hradec Králové)
  Profesní zkušenosti:
 • 2015 – Zubní pohotovost – Poliklinika Denisovo nábřeží, Plzeň
 • 2014–2015 – Zubní ordinace stomatochirurgie a implantologie – MUDr. Rudolf Jakl (Plzeň)
  Absolvent řady kurzů, přednášek, kongresů a stáží:
 • TČZ – Týden čistých zubů 2015
 • Dental Summit 2012, 2013
 • Výroční kongres České akademie dentální estetiky 2015
 • Výroční kongres České endodontické společnosti 2013, 2014
 • EndoCamp 2014, 2015
 • Pražské dentální dny 2010, 2011, 2013
 • Týdenní stáž mikroskopické stomatologie (I love Endo)
MUDr. MDDr. Kateřina Hejduková
  Vzdělání:
 • 2008 absolvent Univerzity Karlovy v Praze, 1.lékařská fakulta, obor všeobecné lákařství
 • 2011 absolvent Masarykovy univerzity v Brně, obor zubní lékařství
  Profesní zkušenosti:
 • 2018-2020 Rano implantologické centrum
 • 2018-dosud D´vision stomatologické centrum
 • 2015-2016 StomaPrim s.r.o., Mladá Boleslav
 • 2011-2014 Danglart stomatologie (nyní Dentální klinika Hradčanská)
  Absolvent řady kurzů, přednášek a kongresů
 • Praktický kurz Preparace ve fixní protetice, MUDr. Martin Tomeček, 3DK
 • Root canal- Retreatment I+II+III, HDVI, MUDr. Daniel Černý
 • Anterior- adhesivní kompozitní rekonstrukce frontálního segmentu, Sorriso education, MUDr. Ladislav Gregor
 • Klinický management ferule, Sorriso education, MUDr. Ladislav Gregor
 • Adhesivní propedeutika, Sorriso education, MUDr. Ladislav Gregor
 • Protetická implantologie I+II, HDVI, MUDr. Radek Mounajjed
 • Pedostomatologie v kostce - HDVI, MUDr. Katarína Cyprichová
 • Umění celkových protéz - MUDr. Jiří Zvolánek
 • Purewhitening bělení - MUDr. Petr Zvolánek
 • Výroční kongres České endodontické společnosti 2019
 • Dental Summit 2014, 2015, 2018, 2019
MDDr. Bára Malíková
  Vzdělání:
 • 2017 – absolvent 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor zubní lékařství
  Profesní zkušenosti:
 • 2017–2018 zubní ordinace Milident, Praha 6
  Absolvent řady kurzů, přednášek a kongresů :
 • 10. Výroční kongres České akademie dentální estetiky (2017)
 • Pedostomatologie v kostce, MUDr. Katarína Cyprichová (2016)
 • dvoudenní stáž Department of Prosthodontics, University of British Columbia, Vancouver, Kanada (2016)
 • kongres Dental Summit 2014, 2016; kolektiv přednášejících
 • Výplňová terapie I, II ; MUDr. Daniel Černý (2015)
 • Endodoncie I, II ; MUDr. Daniel Černý (2015)
 • Kofferdam snadno a rychle, MUDr. Petr Závodský (2015)
 • Postendodontická dostavba/FRC čepy, MUDr. Daniel Černý (2015)
 • kongres Pražské Dentální Dny 2014, kolektiv přednášejících
Anna Mikošková, DiS
  Vzdělání:
 • Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, obor: zubní technik
 • Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o., obor: diplomovaná dentální hygienistka
  Profesní zkušenosti:
 • 2016-2018 - Stomatologická klinika D-smile - zubní asistentka
 • 2018-2021 - Zubní ordinace MUDr. Kalod - zubní asistentka a dentální hygienistka
  Další vzdělání:
 • 2020 - TČZ - Týden čistých zubů
 • 2020 - GBT - Guided biofilm therapy EMS Dental s MDDr. Dianou Sádovskou
 • 2021 - školení na bělení Pure Whitening s MUDr. Petrem Zvolánkem
Bc. Michaela Srbová
  Vzdělání:
 • 2019 – absolvent 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor dentální hygienistka
  Profesní zkušenosti:
 • 2018 - 2021 Dental center Český Ráj
  Další vzdělání:
 • Parodontologie od A do Z, MUDr. Jan Streblov (2018)
 • Pražské dentální dny
 • Účast na akci Škachův den
MDDr. Milena Těžká
  Vzdělání:
 • 2020 – absolvent stomatologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • 10/2017 – 01/2018 – Universität Rostock, studium zubního lékařství
 • 10/2018 – 07/2019 – Università degli Studi di Perugia, studium zubního lékařství
  Profesní zkušenosti:
 • 2021 – Schill Dental Clinic Praha
 • 2020 – Schill Dental Clinic, Bratislava
  Absolvent řady kurzů, přednášek a kongresů :
 • Subgingivální ošetření parodontu pro dentální hygienistky a zubní lékaře; MUDr. Streblov, 3DK, Praha (2020)
 • Pražský dentální den 2020; kolektiv přednášejících, online
 • UPdent 2020; kolektiv přednášejících, Olomouc
 • Implantologie II; MDDr. Vondrášek, JPS, Praha (2020)
 • Dental Summit 2019; kolektiv přednášejících, Praha