...

Spolupráce, novinky

Novinky a partnerství

Spolupráce - Edenred

Ve spolupráci se společností Edenred umožňujeme našim pacientů úhradu za ošetření formou benefitní karty Edenred Mastercard.

Spolupráce - Férové dětství

Ve spolupráci s Nadačním fondem FÉROVÉ DĚTSTVÍ pomáháme s péčí o zoubky dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Spolupráce - Férové dětství

Ve spolupráci s Nadačním fondem FÉROVÉ DĚTSTVÍ pomáháme s péčí o zoubky dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.