...

Ošetření zubního kazu

Příčin, kdy se projeví bolest zubů je více, přečtěte si, s jakými se v naší ordinaci setkáváme.

Zubní kaz je jednou z nejčastějších civilizačních chorob. Protože je způsoben bakteriemi, hovoříme o infekci zubu. Zubní kaz (proniknutí bakterií dovnitř zubu) vzniká na základě několika faktorů:

Nedostatečná ústní hygiena. V ústech se neustále vytváří zubní plak. Při absenci čištění chrupu nebo jeho špatné a nedostačující technice plak (povlak na sklovině) vyzrává a stává se živnou půdou pro bakterie. Ty svým dlouhodobým působením poruší zubní sklovinu a pronikají dále do zubu.

Špatná skladba jídelníčku. Některé potraviny, především cukry a škroby jsou jednak energií pro bakterie a jednak se přeměňují na kyseliny, které po delší době způsobují demineralizaci zubu, jeho poškození a napomáhají tím vzniku kazu. Tyto potraviny ulpívají na zubech a záleží tedy i na tom, za jak dlouho jsou čištěním odstraněny.

Dědičnost. Určitou roli ve vzniku zubního kazu může sehrát i genetická dispozice, ale to se týká méně než jednoho procenta populace. Nejvíce škody nadělá a bolest zubů následně způsobí v rodině odkoukaná špatná zubní hygiena.

Riziková místa. Místa, kde nejčastěji vzniká zubní kaz jsou na styčných ploškách zubů, v místě rýhování těla zubu a na zubních krčcích nebo v místech porušené skloviny.

Každý ví, že zubní kaz je nepříjemné a bolestivé onemocnění. V jeho prvním stádiu (pokud je zasažena zubovina) zub citlivě reaguje na různé podněty, například při konzumaci sladkých, studených či teplých pokrmů a nápojů nebo při přechodu ze zimy do tepla a naopak.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.