...

Zásady ochrany osobních údajů

Naposledy aktualizováno: 05.11.2023

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady společnosti Dentální centrum Podkovka, s.r.o., Na Podkovce 270/4, 147 00 Praha, Podolí, Praha 147 00, Česká republika, e-mail: info@podkovka.cz, tel: +420725094931 o shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů, které shromažďujeme při používání našich webových stránek (https://www.podkovka.cz/). (dále jen „služba“). Přístupem ke službě nebo jejím používáním vyjadřujete souhlas se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění a revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve Službě. Revidované Zásady budou účinné 180 dní od okamžiku, kdy budou revidované Zásady zveřejněny ve Službě, a váš další přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude představovat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali.

 • INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME:

Shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje o vás:

  • Jméno
  • E-mail
  • Telefonní číslo
  • Informace o platbě
 • JAK VAŠE ÚDAJE POUŽÍVÁME:

Informace, které o vás shromáždíme, použijeme k následujícím účelům:

  • Zpracování platby
  • Ochrana stránek

Pokud budeme chtít vaše údaje použít k jinému účelu, požádáme vás o souhlas a vaše údaje použijeme pouze po obdržení vašeho souhlasu, a to pouze k účelu (účelům), ke kterému (kterým) souhlas udělíte, pokud nám zákon neukládá jinak.

 • JAK SDÍLÍME VAŠE INFORMACE:

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné třetí straně bez vašeho souhlasu, s výjimkou omezených případů popsaných níže:

  • Analytika
  • Služby vymáhání plateb

Požadujeme, aby tyto třetí strany používaly osobní údaje, které jim předáme, pouze k účelu, pro který byly předány, a aby je neuchovávaly déle, než je nutné pro splnění uvedeného účelu.

Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit pro následující účely: (1) k dodržení platných zákonů, nařízení, soudních příkazů nebo jiných právních postupů; (2) k vymáhání smluv s námi, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů; nebo (3) k reakci na tvrzení, že vaše používání Služby porušuje práva třetích stran. Pokud dojde ke sloučení nebo převzetí Služby nebo naší společnosti s jinou společností, budou vaše údaje jedním z aktiv, která budou převedena na nového vlastníka.

 • UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ:

Vaše osobní údaje u nás budeme uchovávat po dobu 6 měsíců od zakoupení dárkového poukazu nebo po dobu, po kterou je budeme potřebovat k naplnění účelů, pro které byly shromážděny, jak je podrobně uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Některé informace můžeme potřebovat uchovávat po delší dobu, například pro účely vedení záznamů / podávání zpráv v souladu s platnými právními předpisy nebo z jiných oprávněných důvodů, jako je vymáhání zákonných práv, prevence podvodů atd. Zbytkové anonymní informace a souhrnné informace, z nichž žádná vás neidentifikuje (přímo ani nepřímo), mohou být uchovávány po neomezenou dobu.

 • VAŠE PRÁVA:

V závislosti na platných právních předpisech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo vymazání nebo na získání kopie svých osobních údajů, právo omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenos) vašich osobních údajů jinému subjektu, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli ke zpracování vašich údajů, právo podat stížnost u zákonem stanoveného orgánu a další práva, která mohou být podle platných právních předpisů relevantní. Chcete-li uplatnit tato práva, můžete nám napsat na adresu info@podkovka.cz. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

Upozorňujeme, že pokud nám neumožníte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, je možné, že nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci využívat.

 • COOKIES ATD.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak je používáme, a o vašich možnostech v souvislosti s těmito sledovacími technologiemi, přečtěte si naše Zásady používání souborů cookie.

 • BEZPEČNOST:

Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá a budeme používat přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich informací, které máme pod kontrolou. Vzhledem k neodmyslitelným rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost, a proto nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte, a činíte tak na vlastní nebezpečí.

 • ODKAZY TŘETÍCH STRAN A POUŽITÍ VAŠICH INFORMACÍ:

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nezabývají zásadami ochrany osobních údajů a dalšími postupy třetích stran, včetně třetích stran provozujících jakékoli webové stránky nebo služby, které mohou být přístupné prostřednictvím odkazu ve Službě. Důrazně doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

 • STÍŽNOSTI / POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně zpracování vašich údajů, které jsou u nás k dispozici, můžete se obrátit na našeho pověřence pro stížnosti na adrese Dentální centrum Podkovka, s.r.o., Na Podkovce 270/4, 147 00 Praha, Podolí, e-mail: info@podkovka.cz. Vaše připomínky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.